BÖCKER MM


John Oltins Kulturstiftelse

VIKEN FÖRR OCH NU

Hemgårdsvägen 6,  263 61  VIKEN,  042-23 72 19


Vikens historia - böcker - filmer


Med Vikenbor i familjen sedan generationer och med ett brinnande intresse för sin hembygd var John Oltin särskilt lämpad att berätta om sitt älskade Viken från medeltid till våra dagar.

Tack vare likasinnade i bekantskapskretsen har John Oltin fått hjälp med vissa fakta som ligger utanför hans eget kompetensområde.

Resultatet har blivit några böcker och filmer som sällsynt väl skildrar tidens gång i en liten säregen ort i Sverige.


VIKEN FÖRR OCH NU - en historisk kavalkad. John Oltin.

Mjuk pärm, 253 sidor och lika många bilderBoken innehåller bl a en förteckning över fastigheterna i Viken och dess

ägare från 1737 till våra dagar. Här kan du hämta information om husen, människorna och företagen.

En bok av stort intresse för alla släktforskare med anknytning till Viken och för dig som är ny i Viken och vill veta lite mera om byns historia.


VIKEN FÖRR OCH NU - En historisk kavalkad

DVD del 1

DVD del 2

Vikens fiskeby på 1850-och 1890-talet

Sandstenarna med sliprännor. Stenåldersgrav i Svanebäck.

Anton Cöpingers charta över fiskeläget Wyken 1737

Karl XII:s skansar

Peder Tordenskiolds haveri 1717

Carl v Linnés besök i Wiken 13/7 1749

Sven Äppler - ett vikenoriginal

Sophiamöllan - Vikens silhuett

Slamats strandning 1913 och räddningsövning med raket

Vikens parkanläggning

Vikenluren

Underlag hämtat ur John Oltins kulturstiftelses samlingar

Speltid 20 min per del.


IDYLLEN VID SUNDET - en historisk film från Viken och brandkårsfesten

Inspelad  1945 och 1947- 1949

DVD

 

Idyllen vid sundet

Sommarfesterna

Gamla miljöer

Fisket

Lotsning

Simskolan

Segelregattan m.m.


BYAVANDRING I VIKEN MED JOHN OLTIN

DVDByavandring i gamla Viken med

John Oltin.

Speltid 20 min.

Möte med Gunnar Jarring

DVD

Gunnar Jarring berättar.

Film av Bengt Carlheim Gyllenskiöld.

Redigerad av John Oltin och Berndt Månsson

Speltid 75 min.

JANNE STARKS BEARBETADE LANDSBYGDSMATERIAL

Häften
Kontakta oss gärna vi e-post, klicka på symbolen här intill

Förteckning över gårdarna runt Viken och dess innevånare, byggd på husförhörslängder. Intressant läsning för släktforskare.

3 häften med mjuk pärm.

Janne Starks egna kartor illustrerar.

 1 2 3 4 5

MER INTRESSANT LÄSNING

OM LANDSBYGDEN RUNT VIKEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viken

Historiska glimtar från

en fiskeby

i Kullabygden

Viken fram till

omkring 1800

 

Författare

Stig Ewaldson

Inbunden, 218 sid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möllor och Möllare

i Viken

 

 

Kvarnhistoria i skånskt perspektiv

 

Författare

Stig Ewaldson

Mjuk pärm 64 sid

 

Kontakta Stig Ewaldson tel

042-236352 om du är

intresserad av böckerna ovan.

 

        - - - - - -- - - - - - - - - - -- -  -

 

FRÅN FÖRR TILL NU I EN

LITEN SKÅNEBY

 

Om livet ute i byarna, seder och

bruk.  Framtagen av

"Byaföreningen Klappe med omnejd"

 

FOLK HUS OCH GÅRDAR

 

Dokumentation om Klappe, Vikens

Ry och Rödmossen, också den

framtagen av Byaföreningen

Klappe med omnejd.

 

Kontakta Eva Mårtensson tel

042-236667 om du är intresserad

 av dessa båda böcker av

"Byaföreningen Klappe med

omnejd".

Copyright © All Rights Reserved John Oltin Kulturstiftelse Viken Förr och Nu