logo VFoNSTIFTELSENS BAKGRUND OCH SYFTE


John Oltins Kulturstiftelse Viken Förr och Nu bildades 1993 och har till syfte att bevara Vikens särprägel, att förmedla dess historia och verka för att den gamla fiske- och sjöfartsbyn bevaras.

Byn Viken är klassad att vara av riksintresse vad gäller hamnen, den gamla bebyggelsen och det intakta gatunätet.


Stiftelsen förvaltar John Oltins (1918-2007) samlingar som består av ca 8000 foton och diabilder, ljudinspelningar med gamla vikenbor, tidningsklipp från 1940-talet och framåt.

Då och då kommer det in ytterligare material som digitaliseras och arkiveras.


Stiftelsen arbetar ideellt med visst stöd från Vikens Kultur- och Byaförening (www.vikensbyaforening.se), Studieförbundet Vuxenskolan (www.sv.se) och Höganäs Kommun (www.hoganas.se) .


VERKSAMHETEN


Populära byavandringar anordnas flera gånger per år för att öka kunskapen om Vikens historia. Utställningar arrangeras också några gånger per år, håll utkik efter annonser om aktuella aktiviteter,


Arbete pågår med att dokumentera Vikens fastigheter, och stiftelsen tar gärna emot dokument som lagfarter, äldre foton  och andra handlingar rörande den äldre bebyggelsen. 

Vidare arkiveras nu löpande alla samlingarna enligt svenska arkivregler med syfte att arkivet ska bli sökbart digitalt för allmänheten. 


En matcirkel har bildats där gamla vikenrecept samlas för att skapa en bild av hur vikenbornas matvanor hänger samman med tillgången på råvaror genom åren. Vikenarkivet som vi kallas i dagligt tal, går att besöka de flesta måndagar 14-16.00 vår och höst eller efter överenskommelse per telefon. Vi träffas på andra våningen i Vikens Hemgård. 


Stiftelsens styrelse:
Ordförande                     Bodil Jansson             

Vice ordförande               Magnus Wikdahl

Sekreterare                     Lars-Inge Wikdahl

Kassör                            Annkatrin Wikdahl

Ledamöter                      Stig Elversson, Klas Ericson,

Stig Ewaldson, Rebecka Jansson-Lindgren, Ulf Lindskog,

Birgit Oltin, Filip Oltin, Calle Persson, Lisbeth Ryberg,   

Hans Sjödin, Ann-Britt Strufve, Nan Vendel            

   

Copyright © All Rights Reserved John Oltin Kulturstiftelse Viken Förr och Nu

John Oltin