HEM


John Oltins Kulturstiftelse

VIKEN FÖRR OCH NU

Hemgårdsvägen 6,  263 61  VIKEN,  042-23 72 19

VIKEN I VÅRA HJÄRTAN

 

FÅ BYAR OCH SAMHÄLLEN HAR HAFT EN SÅ SKIFTANDE HISTORIA SOM

FISKELÄGET  OCH SJÖFARTSBYN VIKEN - DEN ÄR EN AV VÅRT LANDS

BÄST BEVARADE BYAR.

 

DESSUTOM EN POPULÄR BADORT OCH ETT ATTRAKTIVT SEMESTERPARADIS

FÖR MÅNGA SEDAN TIDIGT 1900-TAL.

 

John Oltin har sedan flera årtionden samlat material och dokumenterat Vikens historia.

 I hans samlingar finns omkring 8 000  bilder - egna foton, vykort och donerade privata

 fotosamlingar.

Ljudupptagningar där gamla vikenbor berättar, dokumentation om gårdarna runt Viken,

tidningsurklipp från flera decennier och mycket mera.

John Oltins Kulturstiftelse

Viken Förr och Nu


Stiftelsen bildades 1993 och har till syfte att bevara Vikens särprägel,

förmedla dess historia och verka för att den gamla fiske- och sjöfartsbyn

bevaras.

Byn Viken är klassad att vara av riksintresse vad gäller hamnen,

den gamla bebyggelsen och det intakta gatunätet.

John Oltin gick ur tiden   2007, 89 år gammal.


Ordförande:  Bodil Jansson

Vice ordförande: Magnus Wikdahl

Sekreterare: Lars Inge Wikdahl

Kassör:           Ulf Lindskog

Ledamöter:  Rebecka Jansson Lindgren, Filip Oltin,

Stig Elversson, Ulla Persson, Calle Persson, Stig Ewaldson,

Lisbeth Ryberg, Annkatrin Wikdahl.

E-post, klicka på kuvertet


Bild: John Oltin
___________________________________________________________

 

John Oltins Kulturstiftelse Viken Förr och Nu

 

Stiftelsen arbetar ideellt för att tillvarata och förmedla vidare all denna information till nya generationer.

Samlingen är ett unikt stycke svensk vardagshistoria.

Med en familj som varit vikenbor sedan generationer och med sitt brinnande intresse för sin hembygd

var John Oltin särskilt väl lämpad att berätta om sitt älskade Viken från medeltid till våra dagar.

Av likasinnade i bekantskapskretsen har John fått hjälp med vissa fakta, som ligger utanför hans eget

kompetensområde.

Resultatet har blivit en bok och några filmer som sällsynt väl skildrar tidens gång i en liten ort i Sverige.

En guldgruva för dig som släktforskar.

Stiftelsen följer lagen om GDPR.

 

____________________________________________________________________________

 1 2 3 4 5

Copyright © All Rights Reserved John Oltin Kulturstiftelse Viken Förr och Nu