logo VFoN


VIKENLUREN  -  LUREN GÅR! 

(Melodin nertecknad av Nils Cederwall)

 

Vad är det nu som hänt eller ska hända? Luren i Viken var något unikt.


Enligt traditionen har den sina anor från 1700-talet, då den kom i bärgare- och byalagets ägo från en engelsk brigg, som strandat utanför Viken.


Lurblåsningen gick till så, att blåsaren vandrade runt i byn efter en uppgjord plan, stannade och blåste på centrala platser, inväntade att folk kom ut eller öppnade sina fönster. Därefter kom "annonsen" vad det gällde - lingon på torget, auktion eller öppnande av kommunalstämman eller någon annan viktig upplysning till byborna.


Lurblåsningen och vandringen genom byn har säkerligen varit ett hårt arbete mot dålig betalning. Under många år var arvodet en tolvskilling (25 öre) 1927 var det 2 kronor och senare 4 kronor.

 

Den först kände lurblåsaren bar namnet Sven Sjöberg. Han bodde granne med möllan, Möllarevägen 8. Efter honom kom skräddaren och fiskaren Johannes Paulsson-Cederwall, föddd 1815 och boende på Viken nr 22.


Cederwalls efterträdare hette Paulus, honom har vi inte några data på.


Paulus efterträddes av koppar- och bleckslagare Paul Larsson, kallad Lilla Blecket. Han bodde på Kaptensgatan 1 (Katrineborg). Han hade besvär att blåsa i luren, så han gjorde själv en lur med annat tonläge. Det omtalades att ibland då Paul var okurant, fick hans fru gå och blåsa. Någon gång under första världskriget bytte luren innehavare.


Johannes Cederwalls son Nils, Banckagatan 10, övertog sysslan.


Efter Cederwalls död 1924 blev det åkaren Theodor Carlsson som blev den siste blåsaren och han höll på fram till 1948. Försök att återuppliva traditionen har gjorts, bl a var det en konstnär som hette Malmeström som försökte, men han misslyckades med blåsningen. Som vikarie för Theodor Carlsson gick möllaresonen Erik Gustafsson rundan och blåste i luren.


Vid byavandringarna som anordnas av Viken Förr och Nu går Jan Pettersson med och aviserar vår ankomst med den gamla signalen.

 

Att lurblåsaren hade en viktig mission att fylla är säkert. Den stående frågan om nyheter och andra saker var - HAR LUREN GÅTT? Ett meddelande från lurblåsaren var lika giltigt som en kungörelse i kyrkan.

Theodor Carlssons son Lennart överlämnade före sin död Vikenluren till Kulturstiftelsen VIKEN FÖRR OCH NU.

Luren är permanent utställd på äldreboendet Vikhaga i Viken.

 

 

Bodil Jansson
Magnus Wikdahl
Lars-Inge Wikdahl
Annkatrin Wikdahl
Stig Elversson, Klas Ericson, Stig Ewaldson,Rebecka Lindgren Jansson, Ulf Lindskog, Birgit Oltin, Filip Oltin,Calle Persson, Lisbeth Ryberg, Hans Sjödin, Ann-Britt Strufve, Nan Vendel


Stiftelsens styrelse:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter