John Oltins Kulturstiftelse

VIKEN FÖRR OCH NU

Hemgårdsvägen 6, 263 61 VIKEN, 042-237219

Cöpingers karta
Geometrisk karta Viken
FF1197
FF1178
FF1179
FF1180
FF1181
FF1182
FF1183
FF1184
FF1185
FF1186
FF1189
FF1188
FF1190
FF1191
FF1192
FF1194
FF1199
FF1198
FF1196
FF1195
FF1206
FF1204
FF1205

Bodil Jansson
Magnus Wikdahl
Lars-Inge Wikdahl
Ulf Lindskog
Stig Elversson, Stig Ewaldson,Rebecka Lindgren Jansson, Birgit Oltin, Filip Oltin,Calle Persson, 
Lisbeth Ryberg, Annkatrin WikdahlStiftelsens styrelse:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter


John Oltin