John Oltins Kulturstiftelse

VIKEN FÖRR OCH NU

Hemgårdsvägen 6, 263 61 VIKEN, 042-237219


Byavandringar   Utställningar   Vikenarkivet


B0167
B0167

Bodil Jansson
Magnus Wikdahl
Lars-Inge Wikdahl
Ulf Lindskog
Stig Elversson, Stig Ewaldson,Rebecka Lindgren Jansson, Birgit Oltin, Filip Oltin,Calle Persson, 
Lisbeth Ryberg, Annkatrin WikdahlStiftelsens styrelse:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter


John Oltin